Unaprjeđenje poslovnih procesa ugostiteljskog obrta Portorus


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ESIF logo EU flag Croatian Flag

Naziv projekta:

Unaprjeđenje poslovnih procesa ugostiteljskog obrta Portorus kroz uvođenje integriranog poslovnog informacijskog sustava

Kratki opis projekta (operacije):

Svrha projekta je unaprijediti poslovne procese obrta Portorus, putem implementacije modernog poslovnog informacijskog sustava, a koji se temelji na specijalno dizajniranim programskim rješenjima i odgovarajućoj popratnoj informatičkoj opremi. Navedeni poslovni informacijski sustav bi eliminirao većinu postojećih problema te reducirao negativne vanjske utjecaje na poslovanje obrta, i to optimizacijom poslovnih procesa, podizanjem razine efikasnosti poslovanja te integracijom svih segmenata poslovanja obrta Portorus u kompaktnu cjelinu prilagođenu brzom prikupljanju, upravljanju i dostavljanju podataka i informacija, čija ispravna i pravodobna uporaba predstavlja ishodište uspješnog poslovnog upravljanja i odlučivanja.

Unaprjeđenje poslovnih procesa koje se ostvaruje ovim projektom predstavlja trajnu vrijednost poslovanja obrta, što znači da se održivost rezultata projekta aktualizira već samom provedbom projekta te stvara uporište za daljnje investicije i razvoj poslovanja. Pokazatelji koji jamče održivost rezultata projekta su povećanje prihoda od prodaje, povećanje ulaganja te rast broja zaposlenih temeljem sati rada, od kojih sva tri u posljednje tri godine poslovanja ostvaruju povećanje, te se da zaključiti da će se takav trend i nastavati; štoviše, biti će dodatno stimuliran implementacijom projektnih aktivnosti.

Ciljevi i očekivane rezultati projekta:

Opći cilj projekta pod nazivom "Unaprjeđenje poslovnih procesa ugostiteljskog obrta Portorus kroz uvođenje integriranog poslovnog informacijskog sustava" jest:

Razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske (otočna cjelina Lastovo - Općina Lastovo) Ulaganjem u poboljšanje poslovnih procesa (kao specifični cilj) izravno se doprinosi širem, općem cilju razvoju poduzetničke klime na otoku Lastovo. Naime, širenjem poslovanja pravne osobe prijavitelja te povećanjem prihoda od prodaje stimulira se rad postojećih poduzetnika na otoku Lastovo koji su poslovni partneri pravne osobe prijavitelja. Cijela mikro lokacija ulaganja (Skrivena Luka, Lastovo) može na taj način uroditi osnivanjem novog mikro poduzetnika koji će djelovati uz pravnu osobu prijavitelja (ne kao konkurencija, već kao nadopuna turističke ponude na destinaciji ili mikro lokaciji). Specifični cilj projekta rješava problematiku poslovanja pravne osobe Prijavitelja, koji je pak nastao kao rezultat analize problema (u posljednje tri godine poslovanja).

Rezultati:

Integracija poslovnih procesa u smislu unaprjeđenja poslovanja (primarni rezultat) Optimizacija poslovnih procesa (sekundarni rezultat) u svrhu poboljšanje mrežne pokrivenosti za ciljanu skupinu klijenata/posjetitelja ugostiteljskog obrta Portorus.

  • Ukupna vrijednost projekta: 286.080,00 kuna
  • Ukupni iznos EU sufinanciranja: 214.560,00 kuna
  • Razdoblje provedbe projekta: 08. prosinca 2016. - 08. lipnja 2017.
  • Kontakt osoba za više informacija: Gosp. Marčelino Simić, vlasnik

Link na relevantne izvore:

www.strukturnifondovi.hr